Занимания и по метода Монтесори навлизат при децата от ДГ „Калина”

   Най-голямата детска градина на територията на община Дупница „Калина” стартира нов проект за приобщаващо образование. Малките възпитаници  на детското заведение ще имат уникалната възможност да получат голям набор от дидактични материали, сред които обучителни средства и играчки по метода „Монтесори” , специализирана апаратура, устройства свързани с активиране на речевото развитие на децата, средства за стимулиране на музикално-двигателната дейност, както и други развиващи интерактивни и стимулиращи материали и пособия. Приблизителната стойност на заложените по проекта обучителни материали и апаратура е 10 000 лв. Редом с това, се дава възможност за допълнително обучение на педагогическите специалисти.

 ДГ „Калина” в Дупница е единственото детско заведение в областта, което е успяло да се пребори и спечели доверието на конкурсната комисия. Проектът е одобрен в началото февруари, като дейностите ще стартират  през идния месец. Над 250-сет деца ще бъдат зарадвани с новите обучителни и занимателни материали. Сред тях са и деца със специфични потребности, даровити деца ,  деца в риск и др. Закупените Монтесори материали ще бъдат на разположение на малчуганите от всяка група. Отделно от новите пособия  за работата в групите,  ще бъде подпомогната и дейността на обучителните кабинети, които също ще получат допълнително оборудване. 

ДГ „Калина” е единственото  детското заведение в  Кюстендилска област , което разполага с вътрешен екип от специалисти и добре подготвени преподаватели за работа съобразно спецификата и индивидуалните нужди на всяко дете. 

„ Всички материали, пособия и играчки ще бъдат от огромна полза за възпитаниците на нашата детската градина. Голяма част от обучителния процес на тази възраст преминава под формата на игри и интерпретиране на различни ситуации. Чрез новите обучителни средства, децата ще имат възможността да развият своето въображение, фина моторика, да бъдат стимулирани и  насърчавани в усвояването на нови знания и умения”, сподели логопедът Анна Михайлова. 

Другият проект, по който и към момента се работи в ДГ „Калина” е свързан също с активното приобщаване на децата в системата на предучилищното образование. Той цели осигураване на допълнително обучение и работа с деца, изпитващи образователни затруднения, както и надграждащи занимания  по български език. Освен директната полза за децата, проектът даде възможност за назначаване на допълнителни специалисти и педагогически помощници н ДГ „Калина”.