Внимание, пешеходци!

   До 3 февруари в страната се провежда специализирана полицейска операция за контрол на пътното движение. Тя е с два акцента - в населените места екипи на Пътна полиция са разположени на места с интензивен трафик и край пешеходните пътеки, особено в пиковите часове за движение. Те ще следят за правилното пресичане от страна на пешеходците и недопускане на отнемане на предимството им от водачите на превозни средства, както и за изискването да не се ползват мобилни телефони от шофьорите без „хендс фри“.Вторият акцент е в засилването на контрола на скоростните режими в извън населените места. Техническите средства ще бъдат разположени на пътищата от първи, втори и трети клас.