Стартира традиционната акция "Зима"

   От 01 ноември 2021 г. до 30 ноември 2021 г. се провежда традиционната акция „Зима“, включваща три кампании. Кампанията „С безопасно превозно средство през зимата“ е насочена към водачите на ППС - велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. и ще продължи от 01 до 10 ноември. По време на кампанията ще се извършват проверки на: светлините за тяхната изправност в съответствие с нормативните изисквания, спазването на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства и ППС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа. Действията на полицейските служители ще са насочени към  недопускане на движение по пътищата и улиците на технически неизправни ППС и такива без необходимото оборудване. През тъмната част на денонощието и при намалена видимост ще се следи за движението на велосипедисти, водачи на индивидуални електрически превозни средства и водачи на ППС с животинска тяга, които са без светлоотразителни жилетки или светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани.

Кампанията „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“ ще се проведе от 11 до 20 ноември и е насочена към пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо пешеходците. Ще бъде засилен контролът към спазване на правилата за безопасно пресичане на платното за движение, пътниците, пътуващите в нарушение на ЗДвП, а също и към такива, които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия. Ще се следи за недопускане на отнемане на предимството на пешеходците от страна на водачите на ППС.
В седмицата на третата неделя на месец ноември е обявеният с резолюция на Асамблеята на ООН от 2005 г. Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП - 21 ноември 2021 година. По традиция той се отбелязва в храмовете на всички официални религии в страната.

Кампанията „Безопасно шофиране през зимата“ е с насоченост към водачите на моторни превозни средства. Тя ще продължи от 21 до 30 ноември, като от полицейските служители ще се следи за техническата изправност и осветителните системи на ППС, а също и поведението на водачите спрямо пешеходците.

По време на акция „Зима“ ще бъдат извършвани огледи за състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътната маркировка, както и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за ПТП. При необходимост, от полицейските служители ще бъдат изготвени предписания към собствениците на пътя.

Съюзът на българските автомобилисти предоставя на водачите безплатни прегледи и консултации по отношение на състоянието и подготовката на автомобилите за зимния сезон. Всеки, който желае може да направи това в  пунктовете  на СБА и сервизите на Мото Пфое в рамките на Акция „Зима” от 1 до 7 ноември.

Съвети за безопасно пътуване през зимата
1.От 15 ноември до 1 март автомобилът трябва да е с гуми за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм
2.В автомобила трябва да има обезопасителен светлоотразителен триъгълник, пожарогасител, светлоотразителна жилетка и аптечка
3.Превозното средство трябва да е технически изправно. Провери спирачките, отоплителната система и миещото устройство за стъклопочистване
4.Поддържай устройствата за осветяване и сигнализация чисти, видими, регулирани и в изправност
5.Смени течностите в автомобила с подходящи за зимата. Особено важно е да смениш водата с антифриз, а лятната течност за чистачки – със зимна
6.Подсигури се с вериги за сняг. Гумите с шипове са забранени
7.Винаги зареждай достатъчно гориво и оборудвай автомобила с буксирно въже
8. Не подценявай локвите и аквапланингите
При хлъзгав път спирачният път се удължава
При поледица не натискай рязко спирачката и не разчитай на системата за блокиране на спирачките (ABS – antilock brake system)
При използване на спирачка на хлъзгав път превозното средство може да поднесе и да се завърти
При внезапно навлизане в заледен участък не натискай рязко спирачката, убий скоростта с по-ниска предавка
При преминаване през тунел е възможно на изхода климатичните условия да са променени
Не забравяй, че тегленето с гъвкава връзка по хлъзгав път е забранено
Когато на платното за движение има вода, кал или дребни камъни, премини с ПС така, че да не изцапаш или нараниш пешеходците
9.Планирай маршрута си, информирай се за ремонти и обходи
10.При попадане в рискова ситуация сигнализирай на телефон 112                        
 
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА АПТЕЧКАТА
Задължително съдържание на аптечката в автомобила:
-  Еластична лента за кръвоспиране (по Есмарх – 5 см/1 м) – 1бр.
-  Марлен бинт – 5 см /5 м – 2 бр.
-  Марлен бинт – 8 см /5 м – 2 бр.
-  Марлен бинт – 10 см /5 м – 2 бр.
-  Пакет медицински памук – 25 г – 1 бр.
-  Стерилни превръзки за повърхностни рани – 10 см/10 см – 4 бр.
-  Стерилни превръзки за повърхностни рани – 40 см/60 см – 1 бр.
-  Пластир за рани – 3 см/6 см х 4 бр. – 2 опаковки
-  Адхезивен пластир за прикрепване на превръзка – 2,5 см/2,5 м –1 бр.
-  Триъгълна кърпа – 96 см/96 см/136 см – 2 бр.
-  Стерилни полиетиленови ръкавици голям размер – 2 чифта
-  Разтвор на водна основа, подходящ за дезинфекция на ръце и раневи повърхности – 200 мл
-  Безопасни игли – 6 бр.
-  Ножици с тъпи върхове – 1 бр.
-  Уред за обдишване – 1бр.
 
При попадане в рискова ситуация сигнализирай на телефон 112!