Срещу 646 583 лв. община Дупница търси изпълнител на сондажа за минералната вода в Бистрица

   Изпълнител на предстоящия сондаж за минерална вода в село Бистрица търси община Дупница. Обявена е обществена поръчка за възлагане на строителството.
   Инвестиционното намерение е за изграждане на сондажен кладенец за добив на термоминерална вода. Предвижда се сондажът да достигне до дълбочина 1100 м.
   Избрани са три участъка, на които са проведени геофизични изследвания. Избраната площадка за изграждане на сондажния кладенец попада в поземлен имот в местността Арнаутски ливади. Теренът представлява земеделска земя, с начин на трайно ползване за нива, собственост на община Дупница. 
   Изпълнителят ще бъде ангажиран с изготвяне на конструктивен и технологичен проект и др. Обществената поръчка е с прогнозна стойност 646 583 лева, а крайният срок за подаване на оферти - 15 февруари.
   Както е известно, при извършените 2-годишни проучвания в района на Бистрица екипът на професор Костадин Щерев откри минерална вода с температура около 60 градуса на дълбочина около 900-1000 м. Установеният дебит е между 45 и 50 литра в секунда, а целта при сондирането е да бъдат „уловени” около 20-25 л/сек. 
   Процедурата за сондажа за минерална вода в дупнишкото село Бистрица се задейства след временното спиране от миналата година.
   Припомняме, че през 2020 г. държавата отпусна средствата за сондажа и през м. ноември общината обяви обществена поръчка за избор на изпълнител. Дейността не стартира заради процедури, изискващи по-дълъг период от време.