Съдът в Дупница наказа Владимир Е. и Асен С, отмъкнали чанта с пари на автогарата и собственост от къща в с.Грамаде

   Районен съд – Дупница призна подсъдимия Владимир Е. / на 46 години, осъждан / за виновен в това, че за периода от 11.06.2019 г. до 26.06.2019 г., под формата на продължавано престъпление, в района на автогарата, в съучастие като извършител с Асен С. е отнел чужди движими вещи, а именно един брой дамска чанта на стойност 6 лв. и парична сума в размер на 18.00 лв., от владението на жена от гр. Айтос, и в с. Грамаде, община Дупница от постройка, прилежаща към къща, сам е отнел чужда движима вещ, а именно: 1 бр. машина за домиване на мед (центрофуга) на стойност 249 лв. от владението на И. А. от гр. Перник, или вещи на обща стойност 273 лв., без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои. За извършването на втората кражба е използвал подбран или подправен ключ, и кражбата е извършена при условията на чл. 28, ал. 1 от НК – повторност, в немаловажни случаи. Съдът, под председателството на съдия Ели Скоклева му налага наказание от 1 година „Лишаване от свобода”, при първоначален „общ” режим на изтърпяване.
   РС – Дупница признава за виновен подсъдимия Асен С. от Дупница / на 48 г., неосъждан /, в това, че на 11.06.2019 г., в гр. Дупница, в района на автогарата, в съучастие като извършител с Владимир Е., от гр. Сапарева баня, е отнел чужди движими вещи, а именно един брой дамска чанта на стойност 6 лв. и парична сума в размер на 18 лв., всички движими вещи на обща стойност 24 лв., от владението на В. Г. от гр. Айтос, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие същият е възстановил равностойността на вещите на пострадалата. Съдът му налага наказание 3 месеца „Лишаване от свобода”, като отлага изтърпяването му за срок от 3 години.
   Присъдата може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд гр.Кюстендил  в 15-дневен срок.