РЗИ-Кюстендил набира служители за летния туристически сезон

   Регионална здравна инспекция - Кюстендил набира отговорни и мотивирани лица за административно подпомагане дейността на служителите, осъществяващи граничен здравен контрол на ГКПП за периода на летния туристически сезон на 2021 г. Кандидатите ще подпомагат дейността на органите на граничния здравен контрол на ГКПП, за обезпечаване непрекъснат денонощен режим на работа и изпълнение заповедите на Министъра на здравеопазването, по отношение прилагане на противоепидемичните мерки за неразпространение на COVID-19, вкл. вписване на данни, подпомагане дейността по издаване на предписания за карантиниране и др.
С желаещите одобрени кандидати след проведено интервю, ще бъде сключен договор за извършване на услуга, със срок 30.09.2021 г.

Необходими документи:
Заявление свободен текст;
Автобиография;
Медицинско свидетелство за работа;
Диплома за завършено средно образование.

Срок за подаване на документи – до 13.07.2021 г. вкл.
Място за подаване на документи: административната сграда на РЗИ-Кюстендил
с адрес гр. Кюстендил, кв. „Румена Войвода“, ул. „Тинтява“

Телефони за допълнителна информация:
078558213;
078558214