Пробация за дупничанин  млатил с бухалка два банкомата в града

   Районен съд – Дупница одобри споразумение и наложи наказание „Пробация“ на Антон И.  / на 31 години, неосъждан / от Община Дупница, който се призна за виновен в това, че на 08 - 09 март 2021 година, е повредил противозаконно чужди движими вещи – 2 АТМ устройства / банкомати /, чрез удари с бухалка върху дисплея на устройствата. Причинените вреди на двете банки са на обща стойност - 5 600 лв.

Наказанието включва следните пробационни мерки:
- „Задължителна регистрация по настоящ адрес” с периодичност на срещите два пъти седмично, за срок от 6 месеца;
- „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6 месеца.
Подсъдимият А. И. се призна пред съда за виновен в това, че:
-на 08.03.2021г. около 00:00 часа и на 09.03.2021 г., около 01:20 часа в гр. Дупница, на ул. “Св. Иван Рилски“ и ул. “Христо Ботев“ е повредил противозаконно чужда движима вещ - ATM устройства, чрез удари с бухалка върху дисплея - престъпление по чл. 216, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.
Определението на Районен съд – Дупница, под председателството на съдия Светла Пейчева е окончателно и не подлежи на обжалване.