Премахват негодни автомобили от тротоари и улици

   Със заповед на кмета на Община Дупница инж.Методи Чимев, комисия с участието и на представители от РУ-Дупница започват акция по установяване на изоставени превозни средства. Обект на проверки ще бъдат автомобилите на тротоари и улични платна, които не са регистрирани или са видимо в негодно за ползване състояние. За всеки установен такъв автомобил, комисията изготвя протокол за техническо състояние, а собственикът има срок до 14 дни да премахне МПС-то. Ако това не бъде изпълнено, Община Дупница конфискува и репатрира автомобила, като придобитите средства от продажбата ще постъпват в бюджета. На установените собственици, но не изпълнили ангажимента си да премахнат от тротоар или улица возилото, се налагат санкции съгласно Закона за управление на отпадъците в размер от 100 до 400 лв и конфискация или заплащане на направените разходи по репатрирането.Жителите на община Дупница могат да подават сигнали за изоставени автомобили на мейла на Община Дупница: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg