Правят имунизация на лица в неравностойно положение и от труднодостъпните райони в област Кюстендил

   Регионална здравна инспекция-Кюстендил разполага с мобилен кабинет и екип за поставяне на ваксини срещу COVID-19 на лица, живеещи в труднодостъпни райони и на лица в неравностойно положение на територията на област Кюстендил.

Желаещите да бъдат имунизирани да информират/запишат при кметовете или кметските наместници на населените места, които същевременно ще уведомят Регионална здравна инспекция-Кюстендил, като изпратят изготвените списъци.