Повишават със 100 лв. заплатите на кметовете на големите села в община Дупница

   Повишават със 100 лева заплатите на кметовете на 6-те по-големи села в община Дупница. От 1 януари основната работна заплата на управниците на Бистрица, Джерман, Крайници, Самораново, Червен брег и Яхиново става 1 360 лева. Актуализацията е свързана с увеличаването на минималната работна заплата за страната. Съгласно решение на ОбС-Дупница от февруари миналата година месечното възнаграждение на Софка Скоклева /кмет на Яхиново/, Мариана Димитрова /Крайници/, Райко Цветков /Самораново/, Кирил Огненски /Бистрица/, Ангел Цветков /Джерман/ и Славчо Димкин /Червен брег/ бе в размер на 1 260 лева.
  Докладната записка, с която кметът Методи Чимев предлага промяната, ще бъде разгледана от Общинския съвет на заседанието на 29 януари. Сесията в следващия петък ще бъде присъствена за общинските съветници и по възможност за журналисти. Служителите в общинската администрация, чието присъствие се налага, ще могат да влизат само за изказвания, като ще изчакват във фоайето. Решението е взето с мнозинство на председателски съвет на 21 януари /четвъртък/. „Помолих колегите в дух на добронамереност, с консенсус да определим формата на сесията. Болшинството, включително и аз, гласувахме за присъствено заседание. Решението е формално, отговорността нося аз”, каза председателят на ОбС Костадин Костадинов. След няколкото заседания на местния парламент, проведени дистанционно, това ще е първото присъствено. Сесията ще бъде в заседателната зала на общината.