Пак забавят полагането на пътна маркировка в Дупница

   На 30 юли ще станат ясни фирмите, желаещи да изпълнят обществената поръчка за изработка и доставка на вертикална сигнализация и полагане на хоризонтална пътна маркировка в Дупница. Офертите трябваше да бъдат отворени днес, но това ще стане следващия вторник. Причина е удълженият срок за подаване на оферти по втората обособена позиция „Освежаване на съществуващата и полагане на нова хоризонтална сигнализация”.

   Припомняме, че общата прогнозна стойност на поръчката е 69 990 лева и отговаря на предвидения в общинския бюджет ресурс за тази дейност. Веднъж поръчката бе и прекратявана, заради изменение в техническата спецификация. За „Изработка и доставка на вертикална сигнализация” са предвидени 10 000 лева, а за „Освежаване на съществуващата и полагане на нова хоризонтална сигнализация” са предвидени 59 990 лева.

   Офертите и по двете позиции ще бъдат отворени на 30 юли в 9.15 часа в Кръглата зала в сградата на Община Дупница.