ОУ „Евлоги Георгиев”  посреща и  настоящата  учебна година на двусменен режим

   ОУ „Евлоги Георгиев” ще стартира и настоящата  учебна година на двусменен режим , тъй като строително-ремонтните дейности все още няма да са приключили, съобщи директорът на учебното заведение Тодор Петков. Той уточни обаче, че организирането на учебния процес до голяма степен ще зависи от решението на Министерство на образованието и науката и неговите разпореждания, по отношение на ковид-мерките.

 „Ако големите ученици преминат на обучение в електронна среда, това ще даде възможност на останалите ученици да бъдат в една смяна. Но в първия възможен момент ще преминем на едносменен режим”, коментира Петков. Днес приключва асфалтирането на дворното пространство, като полагането на настилката е част от реализирането на Проекта на националната програма за изграждане, пристрояване, облагородяване и реконструкция на детски градини и учебни заведения. 

„В момента тече асфалтирането на двора на училище „Евлоги Георгиев”, като по уверение на фирмата, която го извършва днес, на 2 септември,  полагането на асфалт трябва да бъде готово и за началото на учебната година дворът да бъде приведен в състояние за посрещане учениците. Полученото финансиране по националната програма е в размер на  513 696 лв. По предложение на училището община Дупница разработи проект, който включва изграждането на  4 нови учебни стаи. Включва още поставянето на шумоизолираща преградна стена  в училищната зала, за да може тя да се използва при необходимост  като две самостоятелни стаи. Асфалтирането на двора и оборудване на всички класни стаи, които са заложени по проекта.”, сподели Петков. 

От училищното ръководство отчитат забавяне в реализирането  на проекта, като причините са  първоначалното изготвяне на проектните дейности и строителството.

„В сряда разговарях със спечелилата фирма „Престиж Бизнес  -93” с управител Георги Шарков, който беше на място в училището. Обещанието е, че от другата седмица  ще изпрати много работна сила и техника, за да може да бъде реализиран проекта. Той има 40 дневен срок за изграждане на стаите, като този срок тече от 18 август. За  съжаление ще започнем на две смени”, отчете Петков. Той уточни, че съгласно проекта към училището трябва да се построят още пет стаи, като броят им ще бъде общо 19. „С това нуждите на учебното заведение на този етап ще бъдат задоволени и ще може да се премине на едносменен режим” , предвижда Петков. 

Съгласно разпределението на учениците на територията на община Дупница в училището ще постъпят 52 първокласници, разпределени в две паралелки. Учебното заведение  вече има сключен договор с общинското дружество „Ученическо хранене”, което и тази година ще поеме изхранването на децата. По думите на Петков от дружеството са декларирали промени в дейността и гарантиране на добро качество на предлагания асортимент.
 
Той прогнозира, че новата учебна година ще премине без особени сътресения, предвид епидемичната обстановка в страната. 

„Каквато и да е новата учебна година ще бъде по-лесна от миналогодишната, защото  повечето ученици вече са свикнали да работят в онлайн среда. Има осигурени много повече лаптопи, които да бъдат предоставени на учениците. Притесненията са ни свързани с първокласниците, защото те нямат предварителна подготовка за работа от разстояние.Всички останали ученици имат опит за обучение в електронна среда”, коментира Петков. 

Той пожелавам здрава, успешна и забавна учебна година на всички ученици и преподаватели, като според  него последното от пожеланията е гарантирано.