Откриха минерална вода в с. Бистрица

   От Община Дупница съобщават, че има инвестиционно предложение за изграждане на сондажен кладенец за разкриване на термоминерална вода в село Бистрица. Информацията е качена на официалния сайт на Общината. От нея става ясно, че се касае за ново инвестиционно предложение, като се предвижда сондажът да достигне дълбочина от 1200 метра. За локализиране на най-подходящото местоположение са проведени теренни обширни хидрогеоложки проучвания, от които са избрани три участъка. Избраната площадка попада в поземлен имот в местността „Арнаутски ливади” в село Бистрица. Трайното предназначение на територията е земеделска и има начин за трайно ползване за нива. Имотът е собственост на Община Дупница. Сондажните дейности ще се проведат след получаване на разрешително от страна на Басейнова дирекция. Инвестиционното предложение не засяга обекти на културното наследство.

   От пресцентъра на Община Дупница заявиха, че в рамките на следващата седмица ще оповестят дата и час за публично обявяване и цялостна информация за начинанието.