Община Дупница избира фирма за зимното поддържане на пътищата

   Община Дупница търси фирма за зимното поддържане на пътища и улици за предстоящия сезон. Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител с прогнозна стойност 278 000 лева. Поръчката е обособена в 3 позиции: за градската пътна мрежа с дължина 78,2 км са заложени до 150  000 лева, за извънградските и общински пътища с дължина 85 км - до 120  000 лева и за републиканските пътища, които са близо 8,4 км, до 8 000 лева.

Основните дейности, които се включват, са: снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове и обезопасяване на пътищата против хлъзгане чрез разпръскване на минерални материали и химически вещества. Крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 16 септември,  а отварянето на документите на кандидатите - на 17 септември.

Припомняме, че през отминалата зима поддръжката на улиците и пътищата в Дупнишка община бе възложена на местната фирма “Меридиан”.