Община Дупница чака над 1,2 млн. лв. от продажба на имоти, наеми и аренда

   Над 1,2 млн. лв. постъпления в хазната се очакват от продажба и отдаване под наем на общински имоти в Дупница тази година. Сумата е заложена в Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост. От разпореждане с общински имоти – продажба, учредени вещни права и концесия, се очакват 700 000 лв. Приходите, очаквани от управление на имоти, общинска собственост - отдаване под наем на помещения, терени, жилища, рекламна дейност и аренда на земеделски земи, са 510 000 лв.
   Имотите, които общината има намерение да продаде са 128. Сред тях са производствена сграда и склад от 2 974 кв. м на ул. “Самоковско шосе”, поземлен имот от 309 кв. м на ул. “Тютюнева долина”, 7-етажната сграда на бившата “Тютюнева промишленост” /1 790 кв. м/, вторият и третият етаж от сградата на ул. “Николаевска” 17 /намираща се недалеч от съда/, поземлен имот от 5 076 кв. м в ж к “Бистрица”, предназначен за комплексно застрояване. В списъка за продаване отново е бившето училище в село Бистрица. Продават се над 20 апартамента в бившето студентско общежитие на ул. “Св. Георги” / до юндом/, имоти в южната промишлена зона, поземлен имот от 5 дка в местността Таушаница в Самораново, имоти в селата.
   171 са имотите , които общината има намерение да предостави под наем. Сред тях са 5-етажна промишлена сграда на ул. „Яхинско шосе” 1, помещения в двора на МБАЛ „Св. Иван Рилски“, терени за разполагане на преместваеми съоръжения за търговска дейност на централния градски площад „Свобода“, в парк „Рила”, в ж к „Бистрица”, на главната улица „Св. Иван Рилски”  и на още няколко места в града, кабинети в старата поликлиника, гараж в пристройката към старата поликлиника, помещението на здравната служба в с. Самораново, търговски площи в няколко от селата. За отдаване под наем са предвидени и десетки селскостопански имоти в землищата на града и всички села. 
   170 000 лв. се очакват от аренда на земеделски земи.25 000 лв. са заложени като приход от рекламна дейност. 15 000 лв. е очакваният приход от наем на жилища, 40 000 лв. – от концесии. 
   Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост ще бъде разглеждана от Общинския съвет на сесията на 29 януари.