Няма кандидати за управител на общинската болница в Дупница

   Няма кандидати за управител на Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” ЕООД в Дупница, съобщиха от общината. Срокът за подаване на документи изтича на 19 януари, а конкурсът за избор на управител на общинската болница е насрочен за 20 януари от 11 часа.

   Припомняме, че конкурсът е чрез провеждане на събеседване и подаване на документи. Това са диплома за завършено висше образование по медицина /образователно-квалификационна степен "магистър"/, минимум 5 години трудов стаж като лекар, да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани. Участниците трябва да представят и програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

   По решение на Общинския съвет конкурсът трябва да се проведе на три етапа: проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания; представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 3-годишен период и събеседване с кандидатите.

   Последният конкурс за управител на лечебното заведение бе на 4 ноември миналата година и завърши без резултат. Заради това се наложи обявяването на нова процедура.