Нова опасност от наводнения по Струма и Места

   През следващите три дни се очакват повишения на нивата на реките заради валежи, комбинирани със снеговалеж. Има опасност от възникване на поройни наводнения в нощта на 31 срещу 1 февруари във водосборите на Струма, Места, Доспат,  Арда и Марица. Информацията е на Министерството на околната среда и водите. Очакват се повишения в средните и долни части от водосбора на Струма и водосборите на Места и Доспад.