Молове и фитнеси отварят от днес

   От днес, 1 февруари, се разрешават посещенията в кината, както и участията в занятия на творческото, танцовото и музикалното изкуство, но при използването на 30 процента от капацитета на помещенията и при спазването на физическата дистанция.
   Фитнесите от днес могат да възобновят работата си при използването на до 50 процента от капацитета на помещенията.
   Отново от днес работата си възобновяват и големите търговски центрове, като малолетните и непълнолетните имат право да ги посещават, но само ако са придружени от родител, настойник, попечител или от друг пълнолетен.
   В закрити обществени места е задължително носенето на защитни маски за еднократна или многократна употреба.
   От 1 февруари до 30 април всички граждани, които се намират в закрити обществени места, в т.ч. и в обществения транспорт, трябва да носят защитна маска за лице. Същото изискване важи и за откритите обществени пространства, когато струпването на хора не може да бъде избегнато.
   Това означава, че отпада възможността вместо маска да се използват шлемове или други предпазни средства, покриващи носа и устата.
   Със заповедта на здравния министър, издадена на 26 януари, се удължава срокът на въведените в страната временни противоепидемични мерки до 30 април.