Изработват проект за изменение на плана за регулация на град Дупница

   Община Дупница сключи договор за изработване на Проект за изменение на плана за регулация на територията на град Дупница. Целта е да се даде възможност за много по-лесно и бързо реализиране на инвестиционните намерения от страна на граждани и фирми при начинания свързани със строителство и продажба на имоти. Изработката на проекта ще спестява сериозни суми и особено време по възлагането на проекти от този тип. В годините досега, желаещите да инвестират в строеж или при сделка на имот се сблъскваха със сериозен проблем, когато границите по регулация и кадастър не съвпадаха, което водеше до допълнителни административни действия от страна на собствениците за индивидуален проект, който освен период от няколко месеца, отнемаше и не малък финансов ресурс.
Изработването ще се извършва поетапно и по квартали,  като информация за графика ще бъде налична в сайта на Община Дупница.