Изграждат и оборудват фитнес зала в училището на с. Самораново

   Зала за фитнес в ОУ "Христо Ботев" село Самораново ще бъде изградена и оборудвана за нуждите на учениците. Инициативата е от родители на деца, които са потърсили съдействие за реализацията от кмета на Общината инж.Методи Чимев. Възложено е вече изработването на Проект за промяна предназначението на част от сграда в учебното заведение, а след като бъде готов, Община Дупница ще извърши необходимите ремонтни дейности, за да бъде залата готова. Има събрана сума от родителите за закупуване на фитнес-уреди, като с финансов ресурс за повече и по-разнообразни съоръжения ще се включи и Община Дупница. Целта е фитнесът да започне да функционира още през този зимен сезон.