Избират нов ръководител на Районна прокуратура – Дупница

   Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи районен прокурор на Районна прокуратура – Дупница Даниела Гюрова да продължи да изпълнява функциите „административен ръководител” до встъпване в длъжност на нов такъв. Прокурор Гюрова е определена за изпълняващ функциите районен прокурор по предложение от главния прокурор Сотир Цацаров. Първият ѝ мандат изтича на 11 август, но тя ще остане на поста и след тази дата до избора на нов ръководител.

   С решение на Прокурорската колегия е открита процедура за избор на нов административен ръководител, като кандидатите за заемане на длъжността са двама. Това са прокурор Гюрова и прокурорът в Районна прокуратура – Дупница Ивайло Василев.