График за прием в детските градини

   График на дейностите за организиране и провеждане на прием за първа възрастова група през 2021 г. в детските градини на територията е вече обявен. Той е утвърден със Заповед от 15.01.2021 г. на кмета на община Дупница инж.Методи Чимев и се прилага при спазване на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Дупница.

1. Обявяване на прием за първа група в детските градини в Община Дупница - до 15 февруари 2021 г. във всяка детска градина.

2. Изготвяне на заповед за назначаване на комисия по приема на деца в детското заведение – до 22 февруари 2021 г.

3. Приемане на молби (заявления) и приложени необходими документи за прием на деца в детската градина – от 1 март до 19 март 2021 г. включително.

4. Обявяване на списъците с класираните деца – на 26 март 2021 г. в съответното детско заведение.

5. Записване на приетите деца – от 29 март до 2 април 2021 г. включително в съответната детска градина.

6. Обявяване на свободните места – на 5 април 2021 г. в съответното детско заведение. Попълване на свободните места – от 6 до 9 април 2021 г. включително в съответната детска градина.

7. Обявяване на свободните места – на 12 април 2021 г. в съответното детско заведение. Попълване на свободните места до 16 април 2021 г. включително в съответната детска градина.

8. Обявяване на свободните места - всеки понеделник (при наличие) до 1 септември 2021 г. Попълване на свободните места – вторник – петък всяка седмица до 1 септември 2021 г. (при наличие).