Ето как да заплатите данъците си без да посещавате касите в Община Дупница

   С цел избягване на струпване на много хора в затворени пространства, от Община Дупница препоръчват на данъкоплатците да използват електронни начини на заплащане на задълженията по местни данъци и такса за битови отпадъци. Гражданите могат да платят задълженията по местни данъци и такса за битови отпадъци, използвайки един от следните начини:

Безкасово по банковата сметка на Община Дупница в
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

IBAN:BG26UNCR70008421757076 BIG:UNCRBGSF

за вид плащане:

442100 – данък сгради и лихви
442300 – данък МПС и лихви
441400 – патентен данък и лихви
442800 – туристически данък
442500 – данък придобиване
442400 – такса битови отпадъци и лихва
446500 – глоби, санкции, неустойки и др.


  - По интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;

  - На касите на Български пощи;

  - На касите на ИЗИ ПЕЙ /Easypay/;

  - На касите на ФАСТ ПЕЙ /Fastpay/;

  - През он-лайн банкиране на ЮРОБАНК /UROBANK/ - www.postbank.bg

  - През он-лаин банкиране на Банка ДСК - dskbank.bg


   Всички служители на дирекция „Местни данъци и такси” при Община Дупница ще оказват пълно съдействие за предоставянето на информация по телефона. Телефоните за комуникация с служителите на отдел „Местни данъци и такси” са следните:0701 / 5 92 12; 0701 / 5 92 84; 0701 / 5 92 93, както и GSM 0879 523 500 и 0879 523 501.

   Информация за размера на задълженията Ви към “ Местни данъци и такси” може да намерите и на интернет страницата на Община Дупница – www.dupnitsa.bg от дясно верикално меню – последвайте препратката “Проверка на задълженията за местни данъци и такси. Справката на сайта е достъпена с ПИН код, предоставен от отдел „Местни данъци и такси” при Общината. Получаване на ПИН код от отдел „Местни данъци и такси“ при Община Дупница може да заявите и по електронен път. За получаването му е необходимо да подадете искане и идентифициращи данни (за физическите лица: три имена и ЕГН; за юридическите лица: наименование на фирмата и Булстат) и телефон за връзка на e-mail: imihalkova@dupnitsa.bg, като писмото е подписано с валиден електронен подпис на лицето (за физически лица) или валиден електронен подпис на представляващия юридическото лице.

   Община Дупница Ви уведомява, че със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., през 2020 г. се удължава срокът, в който може да платите с отстъпка отделни местни данъци. През 2020 г. отстъпка от 5 на сто ще се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.
    Примерни платежни за плащане през банка и съобщение може да изтеглите от интернет страницата на общината - www.dupnitsa.bg