Една фирма допусната да изгради депо за преработка на отпадъци край Джерман

   Комисия с председател заместник-кметът на Дупница по икономическите въпроси Олга Китанова отвори днес в открито заседание ценовите оферти на обществената поръчка - инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня. Както е известно, предвижда се депото да бъде изградено в района на село Джерман, крайният срок изтича в края на 2020 година.

   Общо четирима бяха участниците подали документи за поръчката, която е с прогнозна стойност 7 640 800 лева. Допуснато до отваряне на ценово предложение бе дружество "Зелено строителство-2019" с предложена обща цена за изпълнение на поръчката - 7 626 000 лв. без ДДС или 9 151 200 лв. с ДДС. Обединение “Депо Дупница”- София, дружество “Еко инженеринг Дупница 2019”- Пазарджик и дружество “Еко инженеринг Дупница” бяха другите участници, но те не бяха допуснати до този етап. Комисията ще се произнесе в срок с решение.