Две фирми с оферти за техническа помощ за 250 000 лв. за Депото край Джерман

   Две са подадените оферти за обществената поръчка за техническа помощ за проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня. Прогнозната стойност е 250 000 лева, а срокът за изпълнение е 2 години. Комисия с председател заместник-кметът на Община Дупница по икономическите дейности Олга Китанова отвори днес документите на двете софийски фирми.

   Комисията продължава работа по проверката на документите и ще обяви дата и час за второто си открито заседание, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на участниците.