Две фирми кандидати за зимно поддържане на пътищата и улиците в Дупница

   Две фирми са кандидати за изпълнение на обществената поръчка за "Зимно поддържане на пътища и улици на територията на община Дупница", информират от пресцентъра на администрацията. Комисия, с председател Серьожа Котев - директор на Дирекция "Устройства на територията”, отвори офертите в открито заседание в присъствие на медии и представители на участниците. Офертите са от "Мегаинвест Холд" и "Меридиан".

   Поръчката е в три позиции с максимален прогнозен финансов ресурс 228 000 лева. За първа позиция - градска улична мрежа прогнозната стойност е 125 000 лева и обхваща 78,2 км. За втората позиция - извънградска улична мрежа, селата и гробищни паркове – прогнозната стойност е до 95 000 лева и обхваща 85 км. За третата позиция - републикански пътища с дължина 8,39 км стойността е до 8 000 лева. Предвижда се обезопасяване против хлъзгане чрез разпръскване на химически вещества на улиците „Велико Търново”, „Цар Симеон Велики”, „Георги Икономов”, „Патриарх Евтимий” и „Свети Иван Рилски”. Заплаща се само при извършване на дейност и в зависимост от обема.

   Офертата на "Мегаинвест Холд" на километър в двете платна с техника е 18.50 лева, разпръскване с минерални материали - 60 лева и с химически вещества - 80 лева. Предложените цени от другия участник са съответно 18,90 лева, 61,10 лева и 76,90 лева. Комисията продължава работа в закрито заседание и ще се произнесе с решение в срок.