Детски кътове, зони за спорт и отдих ще строи общината при социалните жилища и на ул.Отовица

Община Дупница спечели и трите проекта в ПУДООС за финансиране чрез Националната кампания “За чиста околна среда" за детски кътове, зони за спорт и отдих. Две от проектните предложения се отнасят за града, а третото за село Яхиново. "Всеки един от проектите е с максимална стойност 10 000 лв., като ще преценим дали да не надградим и разширим, и в зависимост от това, може да дофинансираме със средства или материали от Общината. 

В района на Социалните жилища ще бъде изграден детски кът за отдих и игри с комбинирани съоръжения, люлка, пейки, паркови кошчета и съпътстващи дейности. По този начин постепенно ще започнем да облагородяваме района и това ще бъде първата стъпка. Зона за спорт и фитнес на ул. „Отовица“ е вторият ни проект. Там сме предвидили комбинирани фитнес уреди, беседка, пейки. 

За село Яхиново ще бъде осигурено комбинирано фитнес-съоръжение, тенис на маса, както и комбинирано детско съоръжение", коментира кметът на Общината инж.Методи Чимев.

В рамките на летния сезон, трите проекта се очаква да бъдат реализирани.