Бистрица постави рекорд по загуба на вода, заради амортизирана мрежа

   Комисия с председател заместник-кметът на Община Дупница Олга Китанова отвори ценовите оферти на кандидатите за подмяна водопровода на село Бистрица. Поръчката е на инженеринг, а прогнозната стойност бе 1 842 500 лева без ДДС, а обхват за цялостна подмяна е минимум 4,66 км. Амортизираната водопреносна мрежа в селото е с най-големи загуби в цялата община, като за 2017 година те са в размер на 78,2% при 2,02 средно аварии на километър годишно. До втория етап - ценови оферти, бяха допуснати 2-ма от петимата участници.

   Обединение от София е с предложение в размер на 1 839 500 лева, а офертата на друго дружество се оказа, че отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. 

   Комисията ще се произнесе в срок с резултатите и победителя, като предложи на кмета на Общината Методи Чимев сключването на договор.