Анкета проучва нагласите към антигенните тестове сред деца и ученици в Дупница

   Министерство на образованието и науката стартира анкетно проучване на територията на община Дупница. Анкетата цели да бъдат проверени нагласите на родителите за тестване на деца и ученици с антигенни тестове за Ковид -19. Допитването включва отговор на единствения въпрос, дали семействата са съгласни да бъдат направени антигенни тестове на децата посещаващи  детски градини и учебни заведения в община Дупница. Всеки родител може да отговори с Да или Не на въпроса до вторник.