Александър Пандурски е новият областен управител на област Кюстендил

   Александър Пандурски е назначен за областен управител на Област Кюстендил. От 2013 г. до март 2021 г. заема длъжността ръководител на Областна пощенска станция – Кюстендил. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Радиотехника“ от Техническия университет в гр. София. По време на предизборната кампания Александър Пандурски се оплака, че бил „пенсиониран” предсрочно, тъй като агитирал в полза на БСП в областта.