600 лв. глоба на  Васил Капланов обвинен за незаконно държане на голямо количество боеприпаси

   РС – Дупница, под председателството на съдия Ели Скоклева, с двама съдебни заседатели, призна подсъдимия Васил К. за невиновен в това, че:
на 07.08.2020 г. в гр.Дупница, на ул.“Бяло ….." и на ул. „ІІІ-ти ……….“ е държал голямо количество боеприпаси за огнестрелни оръжия, а именно: 115бр. патрони калибър 9х19мм, без да има за това надлежно разрешение, съгласно чл.50, ал.1 от ЗОБВВПИ - престъпление по чл.339, ал.2 във вр. с ал. 1, пр.2-ро от НК.
На основание чл. 305, ал.6 от НПК налага административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 600 лева на подсъдимия Васил К., за нарушение по чл. 212, във вр. чл. 6, ал.3, т.3 от ЗОБВВПИ / Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /.
Съдът отнема в полза на държавата веществените доказателства - 2 бр. пълнители за пистолет, единият с 8 броя патрони, а другият с 16 броя патрони, всички патрони с надпис „9 LUGER“, иззети при претърсване и  изземване на 07.08.2020 г. в гр. Дупница, ул. „Трети………..“; боеприпаси 9x19 милиметрови патрони - 191 броя, , иззети при претърсване и изземване на 07.08.2020 г. в гр.Дупница, ул.“Бяло …..“, предадени за съхранение в РУ-Дупница с приемо - предавателен протокол, които след влизане в сила на присъдата да се унищожат.
Присъдата може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд – Кюстендил в 15 дневен срок, считано от днес.

Районен съд – Дупница насрочи разпоредителното заседание по делото, с обвиняем за закана за убийство Васил К. На основание чл.43, ал.1 от НПК, по искане за промяна на местната подсъдност от Районен съд – Несебър, ВКС разпореди делото да се гледа от съда в Дупница, поради факта, че обвиняемият и свидетелите живеят в района на съда в Дупница.
Обвинението срещу подсъдимия е за престъпление по чл. 144, ал. 3 във вр. ал. 1 от НК / закана за убийство /, извършено в курортен комплекс „Слънчев бряг“, община Несебър.