244 семейства с деца до 14 г. са подпомогнати в Дупница, заради пандемията

   286 семейства с деца до 14-годишна възраст са кандидатствали за месечна целева помощ, отпускана при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, съгласно чл. 166 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, съобщи директорът на Дирекция „Социално подпомагане”  в Дупница Таня Кирилова. Отпусната е помощ на 244 семейства, отговарящи на критериите. На 42 семейства е отказано подпомагането. Причината - не са отговаряли на някои от определените критерии, а именно: ако са работещи, не могат да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получават парично обезщетение за временна нетрудоспособност; ако са останали без работа, да нямат право на обезщетение за безработица или размера на получаваното обезщетение е по-нисък от 915 лв., ако двамата или единият от родителите са самоосигуряващи се лица е необходимо да не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничания във връзка с извънредното положение или обявена извънредна епидемична обстановка.