18 месеца лишаване от свобода за извършител на кражба от къща в с.Стоб в условията на опасен рецидив

   Районен съд – Дупница одобри споразумение и наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 6 месеца, при първоначален „строг“ режим на изтърпяване, по отношение на Валентин И., който се призна за виновен за кражба, при условията на опасен рецидив. Подсъдимият, който понастоящем е в Затвора – Бобов дол, е многократно осъждан. Той се признава за виновен в това, че на 05.03.2019 г. (около 02:00 часа) от къща в с. Стоб, община Кочериново, в съучастие като съизвършител с Н. С. от с. Тополница, община Петрич, противозаконно са отнели чужди движими вещи – парична сума в размер на 2 800 лева и мобилен  телефон на стойност 15.00 лв., от владението на З. Б., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят. Кражбата е извършена чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот - демонтирано е прозоречно стъкло на входната врата на къщата и е извършена от две лица, сговорили се предварително за нейното осъществяване, като случаят е немаловажен, предвид квалифициращите деянието признаци, стойността на отнетите вещи и миналите осъждания на Валентин И. Той е подсъдим и по наказателно дело за грабеж, пред Окръжен съд – Кюстендил. Имуществените щети от престъплението са възстановени на собственика.

Подсъдимият Валентин И. заяви пред съда: „Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, а именно, че има последиците на влязла в сила присъда. Съгласен съм с тях. Декларирам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред и че доброволно подписвам споразумението“.

Съдът, под председателството на съдия Светла Пейчева определи, приема и одобрява предложеното споразумение от прокурора и защитника на подсъдимия. Прекратява наказателното производство по НОХД № 104/2020 година по описа на Районен съд – Дупница.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.