118 служители на ОДМВР – Кюстендил с награди за празника

   118 служители на ОДМВР – Кюстендил, посрещат професионалния си празник с награди. Двама от тях са наградени с индивидуални парични награди за участието им и приносът им в провеждането на СПО по охрана на българо-турската граница и противодействие на мигрантския натиск, 91 са служителите на ОДМВР наградени от директора на ОДМВР с „писмена похвала“ за конкретен принос при изпълнение на служебните им задължения, 1 служител от РУ Кюстендил и 24-ма от РУ Дупница са наградени от началниците им с „писмена похвала“.

Честването на 8 ноевмри, като професионален празник на българските полицаи е  въведено през 1924 г. по инициатива на Софийския градоначалник - О.З. подполковник Георги Кисьов. За определяне на светеца-патрон на полицията е потърсена  консултация от Светия синод. Писменото мнение на Митрополит Стефан изяснява: “Всички ангели, които са отредени да се борят за мира и правдата, за реда и справедливостта се намират под началството на великия Архистратег Михаил. Този празник, който олицетворява и на небето ред, власт и дисциплина и царуване на истината, правдата и любовта, много подхожда на патронен празник на полицията, която има за цел да се грижи за реда, спокойствието, сигурността и спазване на законите в страната, чрез които се гарантират животът, имотът и свободата на гражданите”. С телеграма № 7932 от 24-ти септември 1924 година, министър Русев нарежда на столичния градоначалник и окръжните управители: “За патронен празник на цялата полиция в царството се определя Св. Архангел Михаил - 21-ви ноември / 8-ми ноември - нов стил/” 
Така Архангеловден  е честван тържествено като патронен празник на полицията от 1924 до 1943 г. С  решение на Министерския съвет, традицията 8-ми ноември да се чества като професионален празник на българската полиция е възстановена през 1998 г.