10 996 лв. внася община Дупница в бюджета на ВиК-а асоциацията

   Приемането на годишен финансов отчет и бюджета на областната ВиК- асоциация ще обсъждат на онлайн заседание в края на месеца. Бюджетът за настоящата година  включва вземания от вноски към 1 януари 2021 в размер на 60 901 лв., вноски за финансиране на стойност 48 571 лв., определени от вноската на държавата  в размер на 17 000 лв. и вноски на общините, съобразно процентното съотношение на гласовете им. Община Кюстендил трябва да внесе в бюджета за годината 14 834 лв., а община Дупница 10 996 лв. Събранието  е насрочено за 26 февруари, от 11.00 часа.