Днес е международния ден на семейството

   15 май е обявен за Международен ден на семейството с решение на Общото събрание на ООН от 20 септември 1993 г., а официално се чества от 1994 година.

   Поради важната роля на семейството в общественото устройство, в повечето езици съществува усложнена система от наименования, описващи взаимните отношения на хората в семейството. Така преките предци на един човек са негови майка и баща (родители), а преките му потомци – дъщеря и син(деца). Предците му през едно поколение са баба и дядо, а потомците през едно поколение – внук и внучка. Други деца на родителите му са сестра и брат. Брачният му партньор е съпруг или съпруга и така нататък.

   Празникът дава възможност да се популяризират проблемите, свързани със семействата, и да се повиши осведомеността за социалните, икономическите и демографските процеси, които ги засягат. Според ООН, когато се нарушават основните права на едно семейство, под заплаха е единството на цялото човешко семейство.

   В този ден не само празнуваме, а обръщаме внимание на множеството проблеми на семейството. Нека всеки от нас обърне внимание на семейството си, на своите деца и родители, дори на по-възрастните, които често забравяме. Така семейството ще е щастливо! А ако има повече щастливи семейства, и обществото ни ще е по-добро.

   Не забравяйте да обичате и да давате от себе си всичко за семейството, защото това са единствените хора, които биха направили същото за вас, абсолютно безрезервно и безвъзмездно.