28 мисли на Джорж Оруел, за които се надяваме да не е съвсем прав.

Въпреки че е живял и творил в средата на миналия век, авторът на прочутите антиутопии „Фермата" и „1984" звучи повече от актуално в наши дни. Нека си припомним някои от най-проницателните му и дълбоки мисли. Оставайки с надеждата, че няма да се окаже напълно прав...
1. Всички животни са равни. Но някои са по-равни от другите.
2. Войната е мир. Свободата е робство. Невежеството е сила.
3. Малко вероятно е човечеството да спаси своята цивилизация, ако не успее да развие система за добро и зло, която да е независима от рая и ада.
4. Ако спазваш малките правила, можеш да нарушаваш големите.
5. Който контролира миналото, контролира бъдещето. Който контролира настоящето, контролира миналото.
6. Най-бързият начин да спреш войната е да я загубиш.
7. Да оцелееш често означава да се бориш, а за да се бориш трябва да се поизцапаш.
8. Власт е да разкъсаш човешките умове на парчета и да ги сглобиш в нови форми по твой избор.
9. Нуждаете се от образ на бъдещето? Представете си ботуш, стъпкващ човешко лице – това е вечно.
10. Той беше огорчен атеист. Това е този вид атеист, който не толкова не вярва в Бог, колкото просто не Го харесва.
11. Изборът за човечеството е между свободата и щастието и за по-голямата част от човечеството, щастието е по-добро.
12. Властта не е средство. Тя е цел. Създават диктатурата не за да защитава революцията; извършват революция, за да установят диктатура. Целта на репресията е репресия. Целта на мъчението е мъчение. Целта на властта е власт.
13. Заповедта на диктатурите от миналото е била: "Ти не ще!" Заповедта на тоталитарните режими е била: "Ти ще!" Нашата заповед е: "Ти си!"
14. Във всяко общество обикновените хора трябва да живеят, съпротивлявайки се на съществуващия ред на нещата.
15. Здравият разум не се поддава на статистика.
16. Най-хубавите книги ти казват това, което ти самият вече знаеш.
17. Масите никога не въстават сами по себе си и никога не въстават, защото са угнетени. Още повече, че те не осъзнават, че са угнетени, докато не им се даде възможност за сравнение.
18. Много хора се чувстват леко и свободно в чужбина само презирайки местните жители.
19. Всеки писател, който застава под партийните знамена, рано или късно се оказва пред избор – или да се подчини, или да млъкне.
20. В нашето общество тези, които са по-добре осведомени за случващото се, най-малко могат да видят света такъв, какъвто е. Общо взето, колкото повече разбиране има, толкова по-силни са илюзиите. Колкото едно нещо изглежда по-умно, по-лишено от смисъл е то.
21. Във времената на повсеместна лъжа, да казваш истината е екстремизъм.
22. Абсолютно бялото и абсолютно черното изглеждат като някакъв дефект на зрението.
23. Когато всички приемат една лъжа, насаждана от партия, ако във всички документи се пее една и съща песен, тогава тази лъжа се намества в историята и се превръща в истина.
24. Нямаш нищо свое освен няколко кубически сантиметра в черепа.
25. Йерархическото общество е възможно само върху основата на бедността и невежеството.
26. За да видите това, което се случва пред носа ви, трябва отчаяна борба.
27. Патриотизмът по своята природа не е агресивен нито във военен, нито в културен смисъл. Национализмът е неделима част от стремежа към власт.
28. Човек може да бъде щастлив, само ако не приема, че целта на живота е щастието.